Turneringstyper

Her er en oversikt over ulike turneringstyper
(hentet fra NGFs spillehåndbok)

Spilletyper
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill. Matchspill er spill om hull. (Regel 2)Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene. (Regel 3)Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

Spillemåter
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill. I singlespill utgjør en spiller en side. I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball. I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

Spilleformer

 • Slagkonkurranse; Slagspill konkurranse der det spilles en fastsatt runde og total resultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).
 • Bogey, Par og Stableford;(Regel 32)Former for slagspill konkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.
 • Foursome (Regel 29);To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (se Regel 29)Provisorisk ball eller annen ball satt i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.
 • Greensome; En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.
 • Irish Greensome; Variant av greensome hvor begge spillerne slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.
 • Threesome; (Regel 29)En spiller mot to og hver side spiller en ball (Regel 29).
 • Three-ball (Regel 30) Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.
 • Københavner; Slagspill konkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p, den beste 2 p og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en er dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.
 • Best-ball; (Regel 30)En spiller mot den beste ballen til to eller tre spillere.
 • Four-ball; (Se Regel 30 og 31)To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller.
 • Four-ball sammenlagt; To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.
 • Four-ball beste og dårligste; («Highand low») Det spiller om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.
 • Four-ball bestball og sammenlagt; Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.
 • Ransome; To spiller mot to i tre separate seks-hulls konkurranser. På de første seks hullene spilles four-ball, de neste seks hullene spilles foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.
 • Nassau; Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.
 • Eclectic; Slagspill turnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Summen av det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens slutt resultat.
 • Flaggkonkurranse; Slagspill konkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par+ spillehandicap.). Hvis en deltaker ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår «out of bounds» eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.
 • Snorkonkurranse; Slagkonurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren inget spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke.
 • Slaggolf; Spilles som en slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spillerne ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
 • Scramble; Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge inne en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget forsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha tre eller fire tellende «driver». Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent avsammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.
 • ProAm; Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører.

Ytterligere Spilleformer
(fra andre kilder enn NGF)

 • Bingo, Bango, Bongo; Et spill med litt spesielle regler. Hver Bingo, Bango eller Bongo gir ett (1)poeng. En «Bingo» tildeles den første spilleren som treffer greenen, uavhengig av hvor mange slag man har benyttet. En «Bango» tildeles den spilleren som er nærmest hullet når alle spillere har spilt sine baller innpå greenen. Igjen uavhengig av hvor mange slag man har benyttet. En»Bongo» tildeles spilleren som putter sin ball først i hullet. Dersom en spiller klarer å tilegne seg alle tre poengene på et hull belønnes han/hun med det dobbelte antall poeng: seks (6).
 • Ticks (Alternate Shot Scotch Style); En variant av Bingo, Bango, Bongo som spilles som foursome (parspill med alternerende utslag og slag). 2 poeng for lengste drive i fairway, 2 poeng for første ball i hullet, 2 poeng for første ball på greenen og 1 poeng for nærmest hullet når alle har spilt inn. Dersom man vinner alle poengene på et hull får paret 10 poeng.
 • Skins; Opprinnelig pengespill, men kan enkelt modifiseres til et poengsystem. Hvert hulls verdisettes til et gitt antall poeng (f.eks. 4). Man spiller slag (brutto eller netto) for å kåre vinneren av hullet. Dersom det er «tie» om beste resultat på et hull går poengene videre til neste hull. Spilleren med mest poeng etter avsluttet runde vinner runden.
 • «Wolf» – Ulv; Opprinnelig pengespill hvor, men kan enkelt modifiseres til et poengsystem. Hvert hullsverdi settes til et gitt antall poeng (f.eks. 3 – man må helt opp i 12 poengpr. hull for å slippe unna halve poeng i alle kombinasjoner). Wolf spilles med fire spillere hvor man veklser på å være Ulv. Ulven slår alltid ut først. Når alle har slått ut kan ulven velge en partner for hullet. Dersom spilleren ikke velger en partner for hullet, spiller vedkommende alene mot de tre andre spillerne. Så snart sidene er bestemt spiller de bestball slag (netto eller brutto) for å kåre vinneren av hullet. Poengene deles mellom vinnerne av hullet. På hull 17 og 18 skal spilleren med minst poeng være Ulv.
 • Blind Wolf; Som ovennevnte Wolf, med den eneste forskjellen at Ulven må eventuelt velge partner før de andre har slått ut.