Styret

Funksjon Navn På valg Tlf. Epost
Styreleder Terje Kleppe 2022 909 13 598 Send e-post
Nestleder Normann Austvik 2023 994 33 227 Send e-post
Styremedlem Jorunn Skåden 2022 990 99 595 Send e-post
Styremedlem Gunnar Braut 2022 934 57 315 Send e-post
Styremedlem Nils Skiftestad 2023 469 00 925 Send e-post
Styremedlem Sissel Frøyland 2023 930 59 761 Send e-post
Styremedlem Stig Runar Tveit 2023 997 90 909 Send e-post