Styret

Funksjon Navn På valg Tlf. Epost
Styreleder Kristian Birkeland 2020 916 02 107 Send e-post
Nestleder Normann Austvik 2021 994 33 227 Send e-post
Styremedlem Jorunn Skåden 2020 990 99 595 Send e-post
Styremedlem Gunnar Braut 2020 934 57 315 Send e-post
Styremedlem Nils Skiftestad 2021 469 00 925 Send e-post
Styremedlem Sissel Frøyland 2021 930 59 761 Send e-post
Styremedlem Pål Taraldsen 2020 406 38 814 Send e-post