Styret

Funksjon Navn På valg Tlf. Epost
Styreleder Jorunn Skåden 2023 990 99 595 Send e-post
Nestleder Normann Austvik 2024 994 33 227 Send e-post
Styremedlem Geir Idar Nonslid 2024 913 04 380 Send e-post
Styremedlem Sigurd Schwebs 2023 414 64 147 Send e-post
Styremedlem Nina Helle 2024 905 39 051 Send e-post
Styremedlem Sissel Frøyland 2023 930 59 761 Send e-post
Styremedlem Stig Runar Tveit 2024 997 90 909 Send e-post