Hele banen åpen med matte utslag og sommergreener. 19.02.19

Møller Bil Haugaland Kraft GoTo Aibel Fremskidt Knutsen OAS Shipping Bremnes Seashore Sparebanken Vest Bavaria Haugesund Skarpsinn
Fremskridt Haugaland Kraft Aibel GoTo Sparebanken Vest Møller Bil Knutsen OAS Shipping Bavaria Bremnes Seashore Skarpsinn

Hele banen åpen med matte utslag og sommergreener. 19.02.19