Medlemsinformasjon

Vedlagt ligger infoskriv til potensielt nye medlemmer i Haugaland Golfklubb!
Disse dokumentene er aktuelle for alle typer interesserte, om det skulle være aktive golfspillere, tidligere golfspillere eller de som er nyskjerrig på sporten.

Haugaland Golfklubb oppfordrer alle medlemmer til å aktivere klubben som grasrotmottaker. Ved å gjøre dette støtter du klubben med ekstra midler til gjennomføring av sine aktiviteter. Her vil juniorgolf og turneringer for medlemmene være noe av det disse midlene går til. Få gjerne venner, familie og andre kjente til å gjøre det samme.

Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme at Haugaland Golfklubb skal motta inntil fem prosent av innsatsen din.

Denne ”Grasrotandelen” går ikke ut over innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner direkte til den mottakeren du har plukket ut – Haugaland Golfklubb. Premien din blir like stor.

Grasrotandelen gjelder alle spill hos Norsk Tipping, med unntak av Flax og Extra.

For å aktivere Haugaland Golfklubb kan du gjøre det på følgende tre måter:

  • Direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på internett, på mobilen og på spilleterminalene. Søk opp Haugaland Golfklubb som mottakeren du vil støtte, og aktiver klubben som grasrotmottaker.
  • Eller: Oppgi organisasjonsnummeret til Haugaland Golfklubb – [994 563 025] – hos kommisjonæren, eller tast det inn hvis du spiller elektronisk.
  • Eller: Søk fram Haugaland Golfklubb på norsk-tipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

grasrotandelen

Reglement for reisestøtte

Medlemmer i Haugaland Golfklubb kan søke om støtte for reiser og utgifter i forbindelse med turneringer, samlinger, kurs eller andre representasjonsoppgaver som klubben har bestemt at de skal ha deltagelse i. Klubben har imidlertid spesifisert hvem som er berettiget til å søke om de ulike reisestøtter.

Junior

Narvesen tour
Juniorgruppa disponerer eget budsjett. Dette kan nyttes til, helt eller delvis dekking av reise og startkontingent for deltagere på Narvesen tour eller tilsvarende arrangement.

Reise skal organiseres på rimeligste måte og godkjennes av leder for juniorgruppa
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for utgiftene. I den grad det nyttes egen bil skal godtgjørelsen settes til 2.50 kr/km

Srixon

Deltagere på Srixon tour kan søke om støtte til reis, overnatting og deltageravgift. Det regnes egenandel på 1500 kr pr deltaker. Maks beløp som kan dekkes av Klubben er 3.000 kr Utgifter utover dette må dekkes av hver enkelt spiller.

Reisen må godkjennes på forhånd av styreleder
I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen.

Juniorspillere som satser internasjonalt
For juniorspillere som satser internasjonalt, kan klubben, ved styre inngå årlige støtteordninger etter søknad.

Senior
Regionale og nasjonale turneringer med lokale kvalifiseringsrunder.

Klubben kan dekke inntil 2000 kr pr deltager til reis og deltageravgift Det er egenandel på 1000 kr

Reisen må godkjennes på forhånd av styreleder
I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen.
Deltagerdagene får og en pique.

Norgescup
Spillere med spille hc på 4 eller under kan søke om støtte til reis, overnatting og deltakeravgift til Norgescup. Det er egenandel på 1500 kr pr turnering. Maks støtte pr deltager er 3000 kr.

Reisen må godkjennes på forhånd av styreleder
I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.

Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen.

Internasjonale turneringer
Spillere med spille hc på 4 eller under kan søke om støtte til reis og overnatting i forbindelse med deltaking på internasjonale turneringer som ikke dekkes av NGF. Maks støttebeløp er 4000 kr Egenandel er 2000 kr

Reisen må godkjennes på forhånd av styreleder
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen

NM lag

Klubben dekker startkontingent, reis, opphold og mat for deltagere i lag NM.

Reisen må godkjennes på forhånd av styreleder
I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen.

Deltagerene får 1 pique pr runde + 1 bukse/shorts

Damegruppen og Seniorgruppen

Damegruppen og seniorgruppen disponerer egne budsjett. Dette kan nyttes til dekking av reise og startkontingent for deltagere på ulike turneringer og arrangement. Reise skal organiseres på rimeligste måte og godkjennes av leder for gruppa.

Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgiftene.

Kurs og andre representasjonsoppgaver.

Klubben kan,helt eller delvis dekke utgifter til reise overnatting og deltageravgift for deltagere som reiser på kurs eller andre representasjonsoppgaver for klubben. Dette gjelder for alle betalende medlemmer.

Alle utgifter skal være godkjent av styreleder før avreise/deltagelse.
I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.
Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen/deltagelsen.

Dette reglementet er godkjent av styre 21. januar 2020