Medlemsinformasjon

Vedlagt ligger infoskriv til potensielt nye medlemmer i Haugaland Golfklubb!
Disse dokumentene er aktuelle for alle typer interesserte, om det skulle være aktive golfspillere, tidligere golfspillere eller de som er nyskjerrig på sporten.

Haugaland Golfklubb oppfordrer alle medlemmer til å aktivere klubben som grasrotmottaker. Ved å gjøre dette støtter du klubben med ekstra midler til gjennomføring av sine aktiviteter. Her vil juniorgolf og turneringer for medlemmene være noe av det disse midlene går til. Få gjerne venner, familie og andre kjente til å gjøre det samme.

Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme at Haugaland Golfklubb skal motta inntil fem prosent av innsatsen din.

Denne ”Grasrotandelen” går ikke ut over innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner direkte til den mottakeren du har plukket ut – Haugaland Golfklubb. Premien din blir like stor.

Grasrotandelen gjelder alle spill hos Norsk Tipping, med unntak av Flax og Extra.

For å aktivere Haugaland Golfklubb kan du gjøre det på følgende tre måter:

 • Direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på internett, på mobilen og på spilleterminalene. Søk opp Haugaland Golfklubb som mottakeren du vil støtte, og aktiver klubben som grasrotmottaker.
 • Eller: Oppgi organisasjonsnummeret til Haugaland Golfklubb – [994 563 025] – hos kommisjonæren, eller tast det inn hvis du spiller elektronisk.
 • Eller: Søk fram Haugaland Golfklubb på norsk-tipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

grasrotandelen

Reisestøtte:

Medlemmer i Haugaland Golfklubb kan søke om støtte for reiser og utgifter i forbindelse med turneringer, samlinger, kurser eller andre representasjonsoppgaver som Klubben har bestemt at de skal ha deltagelse i. Klubben har imidlertid spesifisert hvem som er berettiget til å søke om de ulike reisestøtter.

Kurs: Alle medlemmer

Turneringer/samlinger: Spillere i juniorgruppen og spillere som representerer Klubben i større turneringer som for eks. NM.

Andre representasjonsoppgaver: Vurderes etter de samme prinsipper som ovenfor.

 • Alle utgifter skal være godkjent av Klubbens styreleder før avreise/deltagelse.
 • I den grad det er mulig skal samkjøring benyttes.
 • Reisestøtte blir utbetalt etterskuddsvis.
 • Det skal sammen med Haugaland Golfklubbs formular for reiseregning, fremlegges bilag for de utgifter det søkes støtte for.
 • Krav om støtte skal leveres snarest og senest innen 1. måned etter reisen/deltagelsen.
 • I den grad styret ser seg nødt til å prioritere, vil junior og unge bli prioritert først.
 • For juniorspillere som satser internasjonalt, kan Klubben inngå årlige støtteordninger.

Egenandeler:

 • I regionale turneringer:                     1.000,-
 • I nasjonale turneringer: «                  1.500,-
 • I internasjonale turneringer «          2.000,-

 Maks beløp som kan dekkes av Klubben er kr. 3.000,- Utgifter utover dette må dekkes av hver

enkelt spiller.

I forbindelse med større turneringer eller representasjons oppgaver, (f.eks.) NM, kan styret gjøre avvik fra disse bestemmelsene.Husk: Ingen har «krav» på støtte, men kan belønnes.

 

Styret 12.juni 2017