Lokale regler

a) Stein i bunker er flyttbare hindringer, Regel 24-1

b) Det gis fridropp for alle fastmonterte kunstige gjennstander og innretninger slik som søppelkasser, sittebenker, kummer, avløpsrister og avstandsmerker, Regel 24-2

c) Alle deler av vanningsanlegg betraktes som uflyttbare hindringer, Regel 24-2

d) Avstandsmåler:
For alt spill på Haugaland Golfbane Sveio tillates bruk av utstyr som kun måler avstand. Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forhold som f. eks. temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke brukt, og vil føre til diskvalifikasjon for brudd på Regel 14-3 uavhengig av om disse funksjonene brukes eller ei.

e) Steinfylte (og sandfylte) dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

f) «Fjell i dagen» på kortklippet område er reknet som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

g) Plugget ball: Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltett – se side 127 i regelboken.

h) Grunn under reperasjon med spilleforbud er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal takast etter regel 25-1.

i) Skøyter etter skåret torv: På spillefeltet er skøyter etter skåret torv ansett for å være grunn under reparasjon. Likevel er påvirkning fra en skøyt for spillerens slagstilling ikke ansett i seg selv for å være påvirkning etter regel 25-1. Om ballen ligger på, eller berører skøyten, eller skøyten påvirker området for planlagt sving, kan en ta fritak etter regel 25-1. Alle skøyter innenfor området med skåre torv er sett på som samme skøyt.

Avstandsmerker
Alle avstandsmerker i FW til forkant green
Alle avstandsmerker på sidene av FW til midten av green

Out of Bounds
Merket med hvite staker