Lokale regler

Fritak for unormale baneforhold: regel 16.1

Uflyttbare hindringer

Søppelkasser, sittebenker, kummer, avløpsrister, avstandsmerker og alle deler av vanningsanlegg

Grunn Under Reparasjon GUR

Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.

Steinfyllte og sandfyllte dreneringsgrøfter

Utenfor banen er definert av:

  • Hvite staker

Avstandsmarker

Avstandsmarker i FW er målt til forkant green.

Avstandsmarker på side av FW er målt til midten av green.